ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Åîáñèñþèçêå åãêëçìáôéêÞ ïìÜäá ç ïðïßá äñáóôçñéïðïéïýíôáí óôçí ðáñÜíïìç ìåôáöïñÜ ìåôáíáóôþí áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ÅðéêñÜôåéá óå ÷þñåò ôçò ÄõôéêÞò Åõñþðçò, ìå ôç ÷ñÞóç ìéêñþí áåñïðëÜíùí.(ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ)

Ελεύθερος με εγγύηση 200.000 ευρώ ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου

σε Ελλάδα/Μαζί τα φάγαμε

Στη φυλακή οδηγούνται δύο από τους έξι κατηγορούμενους στην υπόθεση διακίνησης μεταναστών με μικρά αεροσκάφη, μετά από μαραθώνιες απολογίες που έδωσαν ενώπιον του 17ου τακτικού ανακριτή.
Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάνθηκαν ότι ο 43χρονος Ιρακινός και ο 57χρονος πιλότος, συγγενής του πρώην δημάρχου Μεσολογγίου και κατηγορούμενου, επίσης, στην υπόθεση, πρέπει να οδηγηθούν μετά τις απολογίες τους στη φυλακή, καθώς φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες προς την Ιταλία, με «έδρα» την Αερολέσχη Μεσολογγίου.
Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ στους τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις.
Συγκεκριμένα, στον πρώην δήμαρχο Μεσολογγίου και υπεύθυνο της Αερολέσχης επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ανά τακτά διαστήματα.
Οι ίδιοι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν τόσο στον δεύτερο πιλότο που κατηγορείται για την υπόθεση, όσο και στους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον Ιρακινό που εργαζόταν ως οδηγός και τον Έλληνα ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, οι οποίοι απολογήθηκαν. Στον πιλότο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ, ενώ εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον οδηγό.
Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Ελλάδα

Go to Top