ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí "ÌÝôñá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò Óõìöùíßáò Äçìïóéïíïìéêþí Óôü÷ùí êáé Äéáñèñùôéêþí Ìåôáññõèìßóåùí" ôçí ÐÝìðôç 15 Ïêôùâñßïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Το δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης»

σε Αρθροσκόπιο/Ελλάδα/Πολιτική

Ως τη χειρότερη και πιο επικίνδυνη εθνικά κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, χαρακτήρισε ο Γιάννης Βρούτσης τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Θέλω να σας πω ότι ο λαός δεν ξεχνά -και είναι εξοργισμένος- ότι το δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί τη χειρότερη και πιο επικίνδυνη εθνικά κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν ξεχνά τις τρεις συνεχόμενες πολιτικές εξαπατήσεις που δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ.
Στο ερώτημα αν θεωρεί ότι προέκυψε κάτι θετικό από την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών ο κ. Βρούτσης ανέφερε: «Εκτιμώ και είναι πλέον η εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που δεν αποτυπώνεται μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ότι ουσιαστικά διασύρθηκε ο κ. Τσίπρας και ηττήθηκε κατά κράτος, διότι πήγε για μία συζήτηση στην οποία υποτίθεται ότι υπήρχε το συγκριτικό πλεονέκτημα και θα παρουσίαζε ακράδαντα στοιχεία και ουσιαστικά δεν παρουσίασε τίποτα».
Και πρόσθεσε: «Έκανε μια παρουσίαση 13 νόμων, ένας από τους οποίους ήταν δικός μου μάλιστα, και για τον οποίο αιφνιδιάστηκα όταν τον άκουσα. Δεν είπε τίποτα το καινούργιο».

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Αρθροσκόπιο

3_

Γιατί βιαζόταν;

Ήταν λογικό και αυτονόητο ότι μετά τον φονικό σεισμό που έλαβε χώρα
Go to Top