ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

Μπόργιανς

Απογοητευτικές εισπράξεις από τις διαβόητες λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς

σε Ελλάδα/Οικονομία
ImageHandler.ashx

Πλήρως απογοητευτικά είναι τα ποσά που έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία από τους ελέγχους στις λίστες Lagarde, Borjans αλλά και τα εμβάσματα εξωτερικού, όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβίβασε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Σταϊκούρα… Μολονότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει σημαία την καταπολέμηση κάθε μορφής φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, τα πραγματικά…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πιτσιλής: Προτεραιότητα οι λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς

σε Billion/Ελλάδα/Οικονομία
Pitsilis

Ο έλεγχος υποθέσεων φοροδιαφυγής από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς αποτελεί προτεραιότητα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Πιτσιλής απάντησε στη Βουλή σε παρατήρηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιάννη Κουτσούκου, σχετικά με το αν η πίεση των δανειστών να παραγραφούν οι έλεγχοι για περίπου 70.000 υποθέσεις από τις συγκεκριμένες λίστες, είναι δυνατόν να σταματήσει τους…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Μυστική» συνάντηση Φαλτσιανί με εισαγγελείς στο Παρίσι

σε Ελλάδα/Μαζί τα φάγαμε
3_

Τριήμερη κατάθεση του Ερβέ Φαλτσιανί στους οικονομικούς εισαγγελείς, με αποκάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων κινήσεων λογαριασμών προς και από έλληνες καταθέτες, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι και τα ευρήματα είναι ενδεικτικά και οδηγούν σε νέες ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες σε κλίμα μυστικότητας, από την περασμένη Τρίτη, οι οικονομικοί εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας συναντήθηκαν με τον «πατέρα» της λίστας Λαγκάρντ, τον…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Την… ανύπαρκτη ως το 2015 «Λίστα Μπόργιανς» επικαλέστηκε ο Τσίπρας

σε Ελλάδα/Πολιτική/Πρώτη φορά αριστερά
Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò áíåâáßíåé óôï âÞìá ãéá íá ðáñïõóéÜóåé ôï ðñüãñáììá ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ Êïéíïâïõëßïõ, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 5 Ïêôùâñßïõ 2015. Áýñéï èá êÜíïõí ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõò äçëþóåéò ïé õðïõñãïß ôçò êõâÝñíçóçò, èá ó÷ïëéÜóïõí ïé áñ÷çãïß êáé ïé âïõëåõôÝò ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé ç äéáäéêáóßá èá ïëïêëçñùèåß ôçí ÔåôÜñôç ôá ìåóÜíõ÷ôá ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ύστατες προσπάθειες, προκειμένου να μην «ξεφουσκώσει» το θέμα της λίστας Μπόργιανς, φαίνεται πως κάνει ο πρωθυπουργός, καλλιεργώντας κλίμα όξυνσης και δημιουργώντας παράλληλα «σκιές» γύρω από την υπόθεση. Και αυτό, καθώς κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής νέα επιστολή του Βάλτερ Μπόργιανς για τη «διστακτικότητα», όπως ισχυρίζεται, της προηγούμενης κυβέρνησης να συνεργαστεί με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία σε «πιθανές ενδείξεις» για Έλληνες φοροφυγάδες, αφήνοντας παράλληλα και υπόνοιες για…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top