ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ÁÑ×ÅÉÏÕ . Êïíôåéíåñò óôïí óôáèìü åìðïñåõìáôïêéâùôßùí óôï  ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ . Ç áðåñãßá ôùí ëéìåíåñãáôþí óõíå÷ßæåôáé .

Κίνδυνος ανακοπής της δυναμικής των εξαγωγών

σε Billion/Ελλάδα/Οικονομία

Για τον κίνδυνο ανακοπής της δυναμικής των ελληνικών εξαγωγών, λόγω των διεθνών εξελίξεων και της εγχώριας αστάθειας, προειδοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας. Επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat, ο Σύνδεσμος επισήμανε ότι το εξωτερικό εμπόριο αγαθών της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο 2016 μειώθηκε, με οριακή πτώση κατά 0,9% στις εξαγωγές και κατά 0,8% στις εισαγωγές, συγκριτικά με τον Ιανουάριο 2015. Σε δώδεκα από τις δεκαεννιά οικονομίες της ζώνης του ευρώ καταγράφηκε μείωση εξαγωγών, με ισχυρότερη πτώση στην Κύπρο (-56%), ενώ για τη χώρα μας η πτώση υπολογίζεται σε ποσοστό 8%. Χωρίς τα καύσιμα, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4%. Ισχυρές και προσανατολισμένες στις εξαγωγές οικονομίες της Ευρωζώνης σημείωσαν μείωση εξαγωγών, όπως η Γερμανία (-1%) και η Ολλανδία (-2%), ενώ στον αντίποδα αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιρλανδία κατέγραψε τον υψηλότερο επιταχυνόμενο ρυθμό αύξησης εξαγωγών σε ποσοστό 9%.
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών, ακόμα κι αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οφείλεται στις συσσωρευμένες δυσκολίες που δημιουργούνται στις ελληνικές επιχειρήσεις, με κυριότερη την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Ακόμα, πληρώνουμε τις συνέπειες της επιβολής των capital controls, παρόλο που αίρονται σταδιακά, αλλά με πολύ αργό ρυθμό και τη δυσκολία ικανοποίησης των παραγγελιών των πελατών μας, λόγω κλεισίματος δρόμων και σιδηροδρομικών συνδέσεων. Οι ελληνικές εξαγωγές (χωρίς καύσιμα) με την πορεία τους τους προηγούμενους μήνες απέδειξαν ότι μπορούν να διαγράψουν αυξητική πορεία. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να επανακάμψει κλίμα εμπιστοσύνης στη χώρα, χωρίς κλεισίματα μεταφορικών δικτύων και χωρίς αιφνιδιασμούς και με την διασφάλιση ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Billion

Go to Top