ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

εκπαίδευση - page 2

Μεταμορφώσεις εκπαιδευτικών θεμάτων

σε Ελλάδα/Παιδεία
ÁÈÇÍÁ - ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÓÔÏ 12ï ËÕÊÅÉÏ ÁÈÇÍÁÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÇÓ ÕÐ. ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÖÑ. ÊÉÁÏÕ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Προφανώς κάθε εκπαιδευτικό ζήτημα είναι και κοινωνικό αλλά και η κοινωνική όψη της πραγματικότητας επικαθορίζει τη θεσμική εκπαιδευτική λειτουργία… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Θα μπορούσαμε βέβαια να ισχυριστούμε ότι και κάθε κοινωνικό θέμα έχει και όψη παιδείας και μόρφωσης και ότι τελικά η έννοια του εκπαιδευτικού σχήματος – με την ευρεία έννοια της παιδείας – τέμνεται σε μεγάλο βαθμό από την…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Παραμύθι χωρίς όνομα» οι 19 αλλαγές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην Εκπαίδευση!

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πολιτική
06-002-10282015-20151028115543-img-38841446027644

Ένα μίγμα ακατάσχετου βερμπαλισμού και διάχυτου συμβολισμού, ήδη εφαρμοζόμενων πρακτικών και πρωτοβουλιών στα σχολεία αλλά και αντιλήψεων του παρελθόντος είναι οι περίφημες 19 αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ Π. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα σκόρπιων προτάσεων που παρουσιάζονται ως νεωτερισμοί προκειμένου να καλυφθεί η ερήμωση της μνημονιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, για μια «έκθεση ιδεών» που καλείται να δώσει επίχρισμα…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η εκπαίδευση σε διάλυση!

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πολιτική
Parliamentary spokesperson of the Governement Nikos Filis appeared for an interview at ThePressProject web TV, in Athens, on June 10, 2015 / Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Νίκος Φίλης στην web TV του ThePressProject, στις 10 Ιουνίου, 2015

Ζούμε σκηνές του παρελθόντος και ταυτόχρονα σκηνές παρακμής και λαϊκισμού. Η κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έχει δύο βασικά κόμπλεξ… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Πρώτον, θέλει να εμφανιστεί ως αριστερή και προοδευτική διακυβέρνηση αλλά στην πράξη να εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη και σκληρά ταξική πολιτική. Δεύτερον, θέλει να δώσει ένα στίγμα νέων αντιλήψεων αλλά καταφεύγει σε παλιές και αποτυχημένες συνταγές και προσπαθεί τους δώσει ένα…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Κάναμε Επανάσταση… κατ’ αγνώστων και δημιουργήθηκε νέο έθνος!»

σε Ελλάδα/Πολιτική/Πρώτη φορά αριστερά
ÂÏÕËÇ - ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÓõíÜíôçóç ìå ðñþçí Õðïõñãïýò Ðáéäåßáò (Ã. ÁñóÝíçò, Ì. ÃéáííÜêïõ) óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý êáé Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ ãéá ôçí Ðáéäåßá, ÐÝìðôç 10 Ìáñôßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Να αναστοχαστούμε πως θέλουμε το σχολείο και την κοινωνία μας», μας καλεί ο Νίκος Φίλης στο μήνυμά του για την επέτειο της Επανάστασης του ’21, το οποίο διαβάστηκε στα σχολεία. Ο υπουργός Παιδείας αναφέρεται στον Κοραή και τον Καποδίστρια και πλέκει το εγκώμιο των δασκάλων «που τον 19ο αιώνα και ως τα μέσα του 20ου αιώνα, πήγαν στα πιο απρόσιτα μέρη, όπου δεν υπήρχε ακόμη…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top