ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

ΣΔ

Αναζητώντας την αριστερή ΟΛΜΕ…

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πολιτική
ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁÓ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇÓ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ,Ó×ÏËÉÊÙÍ ÖÕËÁÊÙÍ,ÊÁÈÁÑÉÓÔÑÉÙÍ ÌÅ ÁÖÏÑÌÇ ÔÏÍ ÅÍÁ ×ÑÏÍÏ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÏÔÇÔÁÓ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Τα τελευταία χρόνια, που διαμορφώθηκε αριστερή πλειοψηφία στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, υπάρχει ένα σοβαρό και συγκυριακά δομικό πρόβλημα, η αδυναμία λήψης αποφάσεων και η συνακόλουθη στόμωση στη δράση της ΟΛΜΕ… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Το πρόβλημα έγινε οξύτερο στην περίοδο της σημερινής «αριστερής» κυβέρνησης για λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχουμε αριστερή κυβέρνηση…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top