ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

φυλάκιση

Καταδίκη σε 79 κατηγορούμενους για ψευδή επιδόματα τυφλότητας

σε Μαζί τα φάγαμε
4_

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε την Πέμπτη το μεσημέρι το τριμελές Πλημμελειοδικείο Χίου σε 79 κατηγορουμένους, για τα επιδόματα τυφλότητας που λάμβαναν με ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις. Από τους συνολικά 120 κατηγορούμενους, εννέα είχαν αποβιώσει πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη, ενώ 19 απεβίωσαν αφού ασκήθηκε η ποινική δίωξη και πριν εκδικαστεί η υπόθεση. Έξι κρίθηκαν αθώοι παμψηφεί, ως προς την ύπαρξη δόλου, και…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ποινή 3ετούς φυλάκισης σε βάρος προέδρου Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

σε Ελλάδα/Μαζί τα φάγαμε
Óôçí Åéóáããåëßá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò Íßêïò Ðáñáóêåõüðïõëïò êáé ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Íßêïò Ôüóêáò, ãéá íá êáôáèÝóïõí ãéá ôçí õðüèåóç Ðáíïýóç, ÔåôÜñôç 11 Íïåìâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ποινή 3ετούς φυλάκισης επικύρωσε ο Αρειος Πάγος σε βάρος προέδρου Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (που έχει τεθεί σε εκκαθάριση) για χρέη προς το Δημόσιο ύψους σχεδόν 910.000 ευρώ (με τις νόμιμες προσαυξήσεις). Το ποινικό τμήμα ΑΠ απέρριψε αίτηση αναίρεση που υπέβαλε ο πρώην πρόεδρος της συνεταιριστικής οργάνωσης που είχε ζητήσει και από το Εφετείο την αναστολή της δίωξης με το επιχείρημα ότι οι οφειλές προέρχονται από…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top