ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

screenshot_17-6

Μνημόνια ως το 2028, χρέος ως το 2060!

σε Ελλάδα/Οικονομία/Πολιτική

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση πανηγυρίζει άλλη μια ήττα της, παρουσιάζοντάς τη μάλιστα ως… εθνική επιτυχία…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΝΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ

Το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το Eurogroup της περασμένης Δευτέρας είναι σαφές, αλλά οι κύριοι και οι κυρίες αυτής της λαίλαπας που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εξακολουθούν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Παραθέτω το ανακοινωθέν:
«Το Εurogroup καλωσορίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.
Ειδικότερα, το Eurogroup καλωσορίζει την συμφωνία των ευρωπαϊκών θεσμών για τον προϋπολογισμό του 2017, που επιβεβαιώνει το συμφωνημένο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,75% του ΑΕΠ και που επιτρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που εξασφαλίζει ένα πραγματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Το Eurogroup σημειώνει πως η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη του συμφωνημένου δημοσιονομικού στόχου για το 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ), καθώς και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την άρση των εμποδίων για επενδύσεις.
Συγκεκριμένα, το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η πρόσληψη των μελών του Συμβουλίου των Διοικητών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΗCAP) πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του Ιανουαρίου του 2017 για να τεθεί το ταμείο σε πλήρη λειτουργία.
To Εurogroup υπενθύμισε ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ που θα επιτευχθεί το 2018 πρέπει να διατηρηθεί σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Υπενθυμίσαμε επίσης τη σημασία μιας δημοσιονομικής πορείας που θα ευθυγραμμίζεται με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που ορίζει το πλαίσιο της Ε.Ε.
Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με βιώσιμο τρόπο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα μηχανισμό και σε διαρθρωτικά μέτρα που θα το διασφαλίζουν αυτό.
Σήμερα το Eurogroup συζήτησε πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο την ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup ενέκρινε σήμερα όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στη βάση των προτάσεων του ESM και των προπαρασκευαστικών εργασιών του EwG, που θα εφαρμοστούν από τον ESM μετά από αυτή τη συνάντηση. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
*Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF βάσει των υφιστάμενων μέσων σταθμισμένων ωριμάνσεων που φθάνουν τα 32,5 έτη.
*Την επιβολή ορίου στην άρση του επιτοκιακού περιθωρίου που αφορά την εξαγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017 στις 200 μονάδες βάσης.
*Τη χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM/EFSF ανάλογα με την κατάσταση των αγορών για την μείωση του ρίσκου των επιτοκίων χωρίς την επιβολή επιπρόσθετου κόστους στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα. Το μέτρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσω: α)της ανταλλαγής τίτλων του ESM/EFSF που στηρίζουν τα δάνεια για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα β)το swap επιτοκίων του ESM για τον περιορισμό του ρίσκου από υψηλότερα επιτόκια στις αγορές γ)την εισαγωγή αντίστοιχης χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις στην Ελλάδα υπό το τρέχον πρόγραμμα.
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς και την Ελλάδα να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις ώστε να έλθουν σε συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων το συντομότερο δυνατό με βάση τους κοινούς όρους που συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του 2015 και καλεί το EWG να το ελέγξει.
Το Eurogroup είναι έτοιμο να στηρίξει την ολοκλήρωση μελλοντικών αξιολογήσεων υπό τον όρο ότι το πακέτο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου δημοσιονομικού μηχανισμού που συμφωνήθηκε στην πρώτη αναθεώρηση, εφαρμόζεται όπως έχει συμφωνηθεί.
Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, όπως επίσης οι όροι και οι στόχοι, θα ελέγχονται συχνά με βάση τα δεδομένα από τους θεσμούς.
Η αποστολή του ΔΝΤ επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή της να προτείνει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μια νέα χρηματοοικονομική συμφωνία για την Ελλάδα το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, σε συνάφεια με τις πολιτικές του Ταμείου.
Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτουμένων ενεργειών που σχετίζονται με την δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των ψηφοφοριών στη Βουλή θα ανοίξουν το δρόμο για τον ESM να εγκρίνει το συμπληρωματικό MoU».
Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι σαφή:
-Η δεύτερη αξιολόγηση δεν έκλεισε, απλώς στο ανακοινωθέν σημειώνεται «πρόοδος» προς την επίτευξη της συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει το κενό που προοιωνίζεται νέα μέτρα. (Οπότε πάει περίπατο η προπαγάνδα «δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλα μέτρα»).
-Ξεκαθαρίζεται πως για να υπάρξει συμφωνία, πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για το 2018. (Οπότε πάνε περίπατο τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για υψηλά πλεονάσματα, διότι τα έχουν οι ίδιοι αποδεχθεί και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης της οικονομίας, όχι σε συνθήκες ανάπτυξης, όπως είχε ήδη διαφανεί από το 2014).
-Υπογραμμίζεται η ανάληψη δέσμευσης για «περαιτέρω ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας». (Οπότε πάνε περίπατο οι λεονταρισμοί περί κόκκινων γραμμών στα εργασιακά).
-Υπενθυμίζεται ότι οι δανειστές επείγονται να πιάσει δουλειά το Υπερταμείο των 99 χρόνων. (Οπότε επιβεβαιώνεται ότι οι της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί άνευ όρων).
-Αναφέρεται σαφώς ότι και μετά το 2018 πρέπει να διατηρηθούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Δηλαδή – αναφέρεται ξεκάθαρα και αυτό – ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε μηχανισμό (βλέπε «κόφτη») που θα εξασφαλίζει τους δημοσιονομικούς στόχους και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. (Οπότε, δεσμεύτηκαν για μνημόνια για πάντα).
-Όσον αφορά στο χρέος, συμφωνήθηκαν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα (που ουδεμία σχέση έχουν με ελάφρυνση), τα οποία είχαν ξανασυμφωνηθεί και πέραν τούτου ουδέν. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα ότι οι παρεμβάσεις στο χρέος δεν θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα.
-Το ΔΝΤ (που θα το έδιωχναν με τις κλωτσιές) δήλωσε ότι θα παραμείνει στο πρόγραμμα όχι ως τεχνικός σύμβουλος (όπως μας έχουν ζαλίσει), αλλά με μια νέα χρηματοοικονομική συμφωνία με τη χώρα μας. (Οπότε ξεκαθαρίζεται πως η κυβέρνηση θα υπογράψει ξεχωριστό Μνημόνιο με το ΔΝΤ).
-Σημειώνεται σαφώς πως η όποια συμφωνία επιτευχθεί για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα είναι «σε συνάφεια με τις πολιτικές του Ταμείου». (Οπότε οι δανειστές δεν έχουν καμιά αντιπαλότητα, όπως επίσης μας έχουν ζαλίσει, αλλά απαιτούν συμφωνία επί της οποίας θα ικανοποιούνται όλοι – και κυρίως το Ταμείο).
-Τονίζεται πως όταν θα ολοκληρωθούν η δεύτερη αξιολόγηση (θυμίζω πως διακήρυσσαν ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν την πέμπτη, αλλά απλώς… άλλαξαν την αρίθμηση) και οι ψηφοφορίες στη Βουλή, τότε θα υπάρξει ένα συμπληρωματικό MoU. (Δηλαδή μετά το Μνημόνιο του Αυγούστου 2015 και το συμπληρωματικό μνημόνιο του Ιουνίου 2016, θα υπάρξει άλλο ένα συμπληρωματικό μνημόνιο, το τρίτο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ).
Σημειώστε επίσης πως με δεδομένο ότι το Eurogroup τονίζει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ το 2018 θα πρέπει να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, ο Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να διατηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5%. Όπως είπε, «κάποιοι λένε για 3, κάποιοι για 5 και κάποιοι για 10 χρόνια».
Δηλαδή, τα μνημόνια θα συνεχιστούν ως το 2028!
Σημειώστε επίσης πως ο επικεφαλής του ΕΜΣ Klaus Reglingεκτίμησε πως το χρέος θα μειωθεί κατά 20% ως προς το ΑΕΠ μέχρι το 2060! Κάτι που ο κ. Τσακαλώτος χαρακτήρισε «πολύ θετική εξέλιξη» και το γραφείο του πρωθυπουργού «εθνική επιτυχία».
Δηλαδή για να μειωθεί το χρέος κατά 20% μέχρι το 2060 (που θα μειωνόταν έτσι κι’ αλλιώς και με την χώρα σε ανάπτυξη και στις αγορές), φορτωθήκαμε τα μνημόνια για τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια!
Είναι προφανές ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου…

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Ελλάδα

Go to Top