ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Óôçí Åéóáããåëßá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò Íßêïò Ðáñáóêåõüðïõëïò êáé ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Íßêïò Ôüóêáò, ãéá íá êáôáèÝóïõí ãéá ôçí õðüèåóç Ðáíïýóç, ÔåôÜñôç 11 Íïåìâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ποινή 3ετούς φυλάκισης σε βάρος προέδρου Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

σε Ελλάδα/Μαζί τα φάγαμε

Ποινή 3ετούς φυλάκισης επικύρωσε ο Αρειος Πάγος σε βάρος προέδρου Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (που έχει τεθεί σε εκκαθάριση) για χρέη προς το Δημόσιο ύψους σχεδόν 910.000 ευρώ (με τις νόμιμες προσαυξήσεις).
Το ποινικό τμήμα ΑΠ απέρριψε αίτηση αναίρεση που υπέβαλε ο πρώην πρόεδρος της συνεταιριστικής οργάνωσης που είχε ζητήσει και από το Εφετείο την αναστολή της δίωξης με το επιχείρημα ότι οι οφειλές προέρχονται από την κακή πορεία της και δεν αφορούν τον ίδιο.
Τα χρέη ξεκίνησαν το 2004 και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα το καλοκαίρι του 2011, στη διάρκεια της 3ετους θητείας του ως προέδρου της Ενωσης, με συνέπεια η αρμόδια ΔΟΥ Θεσσαλίας να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες (κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
Ο ΑΠ έκρινε σωστά αιτιολογημένη την ποινική καταδίκη, επισημαίνοντας ότι με τον νέο νόμο 4337/15 η καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο αποκτά τη μορφή ενός ιδιότυπου αθροιστικού εγκλήματος. Κι αυτό γιατί ο νόμος θεωρεί πλέον κυριαρχικά ότι τα χρέη που περιέχονται σε κάθε σχετικό πίνακα αποτελούν ένα έγκλημα, που αφορά στη μη καταβολή του αθροίσματος του ποσού της οφειλής, εφόσον ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. Το αδίκημα στοιχειοθετείται μόλις περάσουν 4 μήνες από την προθεσμία καταβολής του χρέους και με τον ν. 4337 δεν συντρέχει το στοιχείο της τέλεσης του εγκλήματος «καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελμα».
Παράλληλα, με τις ίδιες ρυθμίσεις αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια πέρα από τα οποία απειλείται ο χρεοφειλέτης του Δημοσίου με ποινική δίωξη, με συνέπεια να απειλείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους για χρέη άνω των 100.000€ (ήταν 50.000€) και με φυλάκιση άνω των 3 ετών για χρέη άνω των 200.000€ (ήταν 150.000€).
Στη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να ανασταλεί η δίωξη και η εκδίκασή της, που ζητήθηκε με βάση τον ν. 4138/13, που έδινε σχετική δυνατότητα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η μετατροπή της Ενωσης σε αγροτικό συνεταιρισμό, επειδή έδειξαν απροθυμία τα μέλη της, ήταν επί χρόνια αρνητική η θέση της και υπήρχαν αξεπέραστες δυσκολίες στην εφαρμογή του σχετικού νόμου. Ετσι επικυρώθηκε η επιβολή της ποινής στον πρώην πρόεδρο (εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ ημερησίως).
ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

*Για τις καταγγελίες σας μπορείτε να στέλνετε τα email σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του «ΆΡΘΡΟΥ», arthro@toarthro.gr, toarthro1@gmail.com ή και μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΡΘΡΟ», ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, ATRINA A’, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Τ.Κ. 15125

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Ελλάδα

Go to Top