ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

αξιολόγηση - page 5

Πάρτε τα μέτρα ή φύγετε!

σε Ελλάδα/Πολιτική
Meeting between Greek PM Alexis Tsipras and Archbishop Ieronymos II of Athens, at Maximos Mansion, on Nov. 4, 2015 / Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στο Μαξίμου, στις 4 Νοεμβρίου,2015

ΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ Ή ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΙΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΝΕΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το μεγάλο λάθος της τρόικας

σε Ελλάδα/Πολιτική
image.ashx

«Ακούστε αγορές: εμείς θα εξοφλούμε τα ελληνικά ομόλογα. Μόλις λήξει ένα ομόλογο, έρχεστε και το πληρώνεστε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, πιθανότητα να χάσετε τα λεφτά σας: μηδέν. Αυτό θα το κάνουμε για τα επόμενα 7 χρόνια: από το 2009 μέχρι το 2016. Μετά, βλέπουμε. Γυρίστε τώρα στα γραφεία σας και μηδενίστε τα spreads»… ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΤΖΗΜΕΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ» «Άκου…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Χρόνια τώρα, απλά τις μνημονεύουν…

σε Ελλάδα/Πολιτική
Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç Ý÷åé êëåßóåé êáôáóôÞìáôá êáé Ý÷åé íåêñþóåé åìðïñéêÝò óôïÝò ôçò ÁèÞíáò. Óôç ÓôïÜ Áñóáêåßïõ Ý÷ïõí êëåßóåé ôùí óýíïëï ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí. Óôá ôæÜìéá ôùí âéôñéíþí ôùí -Üëëïôå- ìáãáæéþí, ôá åìðïñåýìáôá Ý÷ïõí áíôéêáôáóôáèåß áðü ôá åíïéêéáóôÞñéá. Óôá ëßãá áíïé÷ôÜ ìáãáæéÜ ü,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé åßíáé áíáìíÞóåéò, áöïý ç óôïÜ Áñóáêåßïõ ôßðïôá äåí èõìßæåé ôéò ðáëéÝò êáëÝò åðï÷Ýò. Åêåßíåò ðïõ üëïé ïé Ýìðïñïé óõíéóôïýóáí ôç äéêÞ ôïõò ìéêñÞ åôåñüêëçôç áèçíáúêÞ êïéíùíßá. ¶ëëïôå ãõáëéóôåñÞ êáé ìïíôÝñíá óáí ðáíÜêñéâá êáëïóõóêåõáóìÝíá äþñá êáé Üëëïôå ðáñçêìáóìÝíç êáé áöçìÝíç óôçí ôý÷ç ôçò, ç óôïÜ ôïõ Áñóáêåéïõ áêïëïýèçóå ôçí åîÝëéîç ôçò ðüëçò êáé ôùí áíèñþðùí ôçò. Êáé üðùò óõìâáßíåé ìå üëåò ôéò éóôïñßåò, êÜðïéåò Ý÷ïõí happy end êáé êÜðïéåò Üëëåò ü÷é...  
Ðáñáåìðüñéï, Ýëëåéøç ñåõóôïý áðü ôéò ôñÜðåæåò, áäõíáìßá ôïõ êüóìïõ íá êáôáíáëþóåé, äçìéïõñãïýí Ýíá åêñçêôéêü ðñüâëçìá. Ïé åîåëßîåéò äåí êÜíïõí äéáêñßóåéò êáé ôï íôåêüñ, áêüìá êáé óôéò «ãõáëéóôåñÝò» óôïÝò, áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé êßôñéíï. Óôï ÷ñþìá ôùí «ÅíïéêéÜæåôáé».
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί κάποιοι καλλιεργούν την εντύπωση ότι άπαξ και βγουν προς πώληση κόκκινα δάνεια μικρών ή ακόμη και μεγάλων επιχειρήσεων, θα υπάρξουν επιχειρηματίες ή επενδυτές – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να αγοράσουν πτωχευμένες ουσιαστικά επιχειρήσεις… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Δεν αντιλαμβάνομαι επίσης γιατί κάποιοι λαϊκίζοντες πολιτικοί…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Μανία καταδιώξεως και Σύνδρομο της Στοκχόλμης

σε Ελλάδα/Πολιτική
Greek Finance Minister Euclid Tsakalotos, right, speaks with Managing Director of the International Monetary Fund Christine Lagarde during a round table meeting of eurogroup finance ministers at the EU Lex building in Brussels on Sunday, July 12, 2015. Greece has another chance Sunday to convince skeptical European creditors that it can be trusted to enact wide-ranging economic reforms which would safeguard its future in the common euro currency. (AP Photo/Michel Euler)

Με συγχωρείτε, αλλά όλοι οι άνθρωποι που έχουν σώας τα φρένας γνωρίζουν πως όταν δεν επιθυμείς την παρουσία κάποιου ανάμεσα στα πόδια σου δεν τον κυνηγάς per mare per terra (σε θάλασσα και σε στεριά), προκειμένου να τον φέρεις πίσω… ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ούτε χαίρεσαι και προβαίνεις σε δηλώσεις ανακούφισης όταν πληροφορείσαι ότι η κ. Λαγκάρντ σου έδωσε άφεση…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Economist: Πρώτα Brexit και μετά Grexit;

σε Ελλάδα/Οικονομία/Πολιτική
346

H Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης φέτος το καλοκαίρι αν οι Βρετανοί αποφασίσουν την αποχώρηση της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείμενο δημοψήφισμα… Την σοκαριστική πρόβλεψη κάνουν οι οικονομολόγοι του Economist Intelligence Unit σε έκθεση στην οποία αναφέρουν τα εξής: «Η αβεβαιότητα που θα ακολουθήσει μια ψήφος υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ θα προκαλούσε αφόρητη πίεση στην δοκιμαζόμενη…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οι καθυστερήσεις κοστίζουν: Τρία δισ. το πεντάμηνο!

σε Ελλάδα/Πολιτική
ˏՊŔϠ(EUROKINISSI/ÉّÏӠʏ͔QɍǓ)

Στην παγίδα του φαύλου κύκλου των διαρκώς αυξανόμενων μέτρων λόγω των τραγικών καθυστερήσεων έχει μπει η κυβέρνηση και η χώρα, καθώς εδώ και μία εβδομάδα, έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι του Μεγάρου Μαξίμου: φόβοι πως όχι μόνο δε θα «φτάσουν» τα μέτρα ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπονται ως «ουρά» της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου, αλλά θα χρειαστούν σχεδόν κι άλλα… τόσα, ως…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η Κυβέρνηση «βάζει χέρι» ξανά στα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων

σε Ελλάδα/Πολιτική/Πρώτη φορά αριστερά
3_

Λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση του πολυδιαφημισμένου πλεονάσματος, η κυβέρνηση αναζητά πόρους για να καλύψει τις υποχρεώσεις του Κράτους, ενώ συνεχίζεται επί μακρόν η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος από τους δανειστές. Μετά τα ταμεία, η κυβέρνηση «βάζει χέρι» και στα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων, προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες του Κράτους, επικαλούμενη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχε «περάσει» για τους ίδιους…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν είναι αλαλούμ. Είναι προπαγάνδα του πανικού

σε Ελλάδα/Πολιτική
panic-attack-1024x781

Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για αλαλούμ. Κυβερνητικό αλαλούμ και χάος υπάρχει μόνο όταν η κυβέρνηση καλείται να κυβερνήσει… ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Να λειτουργήσει η οικονομία, να λειτουργούν τα σχολεία, να λειτουργούν τα νοσοκομεία, να παίρνουν τις χημειοθεραπείες τους οι καρκινοπαθείς, να μην προσλαμβάνονται ακτινοθεραπευτές σε νοσοκομεία που δεν έχουν ακτινοθεραπευτικά τμήματα, να δοθεί κάποια λύση στο μεταναστευτικό-προσφυγικό. Σε…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top