ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Category archive

Παιδεία - page 5

Από τον Φίλη στον Ζουράρι…

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πολιτική
HǍ`/ ЁсďӇ - Ёсˁ‡ ӔϠՐ. ЁɄʼnS(EUROKINISSI/ӔŋɏӠӔŖMϕ)

Από τον αντισυστημική αριστερά του δημαγωγικού προεκλογικού λόγου, που θα άλλαζε την Ευρώπη και τον Κόσμο, οδηγηθήκαμε από την πρώτη ημέρα σε μια συγκυβέρνηση πιστό εφαρμοστή των αποφάσεων των «θεσμών» και των δανειστών… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Σε επίπεδο σημειολογίας αυτή είναι η βασική ερμηνεία για το περιεχόμενο του πρόσφατου ανασχηματισμού. Ουσιαστικά, και για το χώρο της εκπαίδευσης, πρόκειται για…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Να γνωρίζουμε τους μαθητές

σε Ελλάδα/Παιδεία
ΑΘΗΝΑ- Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων-Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων,(EUROKINISSI // ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

Η Παιδαγωγική σ’ όλους τους καιρούς και σ’ όλους τους τόπους θεωρεί ως μία απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργική μάθηση στο σχολείο την καλή γνώση μαθητών εκ μέρους των εκπαιδευτικών… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Αναφερόμαστε σε γνώση τόσο του μαθησιακού κάθε φορά πεδίου των μαθητών, όσο και του ιδιαίτερου πνευματικού και συναισθηματικού τους κόσμου. Η διδασκαλία στο σχολείο δεν γίνεται…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η πιο όμορφη Γιορτή, η Γιορτή της σχολικής αίθουσας

σε Ελλάδα/Παιδεία
ΠΕΡΑΜΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Κάθε μέρα και γιορτή, κάθε ώρα και ξεχωριστή γιορτή θείο δώρο για λίγους. Είναι η τελετουργία της σχολικής αίθουσας. Ας αφαιρέσουμε νοητικά την παγιωμένη εδώ και αιώνες σχολική πραγματικότητα… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ας θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει η σταθερή εικόνα της σχολικής αίθουσας και ας φανταστούμε το πώς υπήρξε η καταστατική της πράξη. Να βρεθούμε εκεί που διαμορφωνόταν η…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν υπάρχει «μέση οδός» για τα Θρησκευτικά;

σε Ελλάδα/Παιδεία
ÅÍÁÑÎÇ Ó×ÏËÉÊÇÓ ×ÑÏÍÉÁÓ-ÂÉÂËÉÁ ÓÔÏ 2ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÁÑÃÏÕÓ.(EUROKINISSI-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Όταν δημιουργούνται πολωτικές και έντονα συγκρουσιακές καταστάσεις στην εκπαίδευση, όταν υπάρχουν δύο μόνο στρατόπεδα που υπερασπίζονται δογματικά τη δική τους αλήθεια και τη θεωρούν ως τη μοναδική αλήθεια, είναι δύσκολο να θέσεις κάποιον άλλο προβληματισμό – όχι κατά ανάγκη ενδιάμεσο ή συμβιβαστικό, γιατί απορρίπτεσαι εξ ορισμού και από τις δύο πλευρές… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Φυσικά αν είσαι στο ένα από…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Είμαι εκπαιδευτικός…

σε Ελλάδα/Παιδεία
ÁÈÇÍÁ-ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÁ ÁÅÉ ÊÁÉ ÔÅÉ (EUROKINISSI-ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Μια απόλυτα προσωπική αφήγηση, που ίσως ενδιαφέρει… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Βλέπω τον Κόσμο και ερμηνεύω την πραγματικότητα μέσα από τη ματιά του εκπαιδευτικού. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πώς θα ήτανε χωρίς την εκπαιδευτική αφήγηση. Και μια τέτοια αδυναμία συνιστά την απόλυτη και καθολική επικράτηση αυτής της αφήγησης ως συστατικό και πρώτο των πρώτων στοιχείο της προσωπικότητάς μου.…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η μεγάλη εξαπάτηση στην εκπαίδευση

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πολιτική
ÂÏÕËÇ - ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÐÑÏ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÅÙÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÉÄÅÉÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Στο χώρο της εκπαίδευσης αυτό που βιώναμε παραδοσιακά – στη σχέση μας με την κυβερνητική πολιτική – ήταν η συστηματική υπαναχώρησή της από τις προεκλογικές εξαγγελίες περί αναβάθμισης, σημαντικής χρηματοδότησης κλπ στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολιτικής… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Και συνηθισμένοι από αυτή τη σταθερή και αταλάντευτη πραγματικότητα δεν τρέφαμε και μεγάλες αυταπάτες ως προς το τι θα συμβεί κάθε…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Να ζωντανέψουμε το κίνημά μας!

σε Ελλάδα/Παιδεία
ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁÓ ÓÔÏ ÕÐ. ÐÁÉÄÅÉÁÓ (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζοντας με ευλάβεια την πολιτική του τρίτου και Αριστερού μνημονίου αποδομούν την εκπαίδευση, περικόπτουν μισθούς και συντάξεις, εφαρμόζουν μια όλο και πιο άγρια φορολογία, ανατρέπουν τις όποιες θεμελιακές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών έχουν απομείνει και προχωρούν με τον πιο αντιεκπαιδευτικό τρόπο στην αναδιοργάνωση των ωρολογίων προγραμμάτων και των συνθηκών διδασκαλίας των διάφορων γνωστικών αντικειμένων… ΑΠΟ ΤΟΝ…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Μικρή αφήγηση για τις παρελάσεις των σχολείων

σε Ελλάδα/Παιδεία
Ýò áðü ôéò ïäïýò ôçò ðüëçò üðïõ ðåñíïýóáí ôá ôìÞìáôá ôçò ðáñÝëáóçò- ïëïêëçñþèçêå ç ìáèçôéêÞ êáé óôñáôéùôéêÞ ðáñÝëáóç óôá Ôñßêáëá. Ôá ìÝôñá ôçò Á.Ä. ÔñéêÜëùí Þôáí äñáêüíôåéá êáé ôá ôá óéäåñüöñáêôá, êñáôïýóáí óå áðüóôáóç ôï ðëÞèïò áðü ôïí ÷þñï ôùí åðéóÞìùí üðïõ äåí õðÞñîå åîÝäñá áëëÜ ìüíï óêÝðáóôñï. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Να λοιπόν που και οι παρελάσεις στα σχολεία είναι μείζον πρόβλημα (!) στους καιρούς των Μνημονίων, της βαθιάς κρίσης και της αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Και μάλιστα εμφανίζεται η άποψη του Υπουργείου Παιδείας ως καινοτομικό και προοδευτικό μέτρο, που θα δώσει νέα στοιχεία εκδημοκρατισμού στην εκπαίδευση και θα την απελευθερώσει από στοιχεία στρατιωτικοποίησής της! Στις παρελάσεις γίνεται μια…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top