ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Eurogroup Finance Ministers meeting

Η προπαγάνδα του χρέους και τρεις «νίκες»

σε Ελλάδα/Πολιτική

Μετά το τελευταίο Eurogroup κατέρρευσαν εντελώς οι δύο βασικοί προπαγανδιστικοί πυλώνες της κυβέρνησης – ότι θα έδιωχναν το ΔΝΤ και ότι θα διέγραφαν το χρέος…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΝΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ

Αιχμή του δόρατος της κυβερνητικής προπαγάνδας – προκειμένου να κρύβει μέτρα, μνημόνια και συμπληρωματικά μνημόνια που ψηφίζει «και με τα δύο χέρια» – υπήρξε πάντα το θέμα του χρέους. Προεκλογικά, οι κύριοι αυτοί μιλούσαν για «βαθιά διαγραφή», «διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους», «απομείωση», «πάγωμα», «ενταφιασμό στα έγκατα της ΕΚΤ», «πάγωμα τοκοχρεολυσίων», «μορατόριουμ».
Μετεκλογικά, συνέχισαν το ίδιο βιολί με διάφορες παραλλαγές – αγνοώντας ότι ήδη το χρέος είχε μειωθεί κατά 135 δις ευρώ το 2012 και ήδη υπήρχε η δήλωση του Νοεμβρίου 2012 για περαιτέρω ρύθμισή του.
Έκτοτε, κάθε φορά που ξεκινούν τη «μάχη του χρέους» το κάνουν για να κρύψουν τα (κάθε φορά) νέα μέτρα. Και λένε τα ίδια κάθε φορά. Πάνε στα Eurogroup, συμφωνούν και μετά αρχίζουν τα ίδια ξανά από την αρχή. Μάλιστα, παρουσιάζουν τη «μάχη του χρέους» ως κάτι το καινούργιο. Και κάθε φορά ανακοινώνουν ότι… νίκησαν!
Είχαν «νικήσει» στο Eurogroup της 24ης Μαΐου 2016. Τότε που υποχρεώθηκαν σε ένα συμπληρωματικό μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν στις 16 Ιουνίου του 2016, αλλά ουδέποτε κατατέθηκε στη Βουλή – οπότε είναι σα… να μην υπάρχει!
Σ’ εκείνο το μνημόνιο είχαν αποδεχθεί τον «κόφτη», το υπερταμείο των 99 χρόνων και την παράδοση όλων των δανείων των Ελλήνων (εξυπηρετούμενων και μη) στα ξένα funds, γνωστά και ως «κοράκια της καταστροφής». Πόσοι το γνωρίζουν αυτό; Ελάχιστοι. Γιατί; Μα επειδή έχουν επιμελώς κρύψει το συμπληρωματικό μνημόνιο του 2016. Σε σημείο που όλοι σχεδόν να θεωρούν πως τα παραπάνω νέα μέτρα υπήρχαν στη συμφωνία του καλοκαιριού του 2015. Αυτό άλλωστε ψευδώς επαναλαμβάνουν όλοι οι κυβερνητικοί.
Στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή επί του νέου μνημονίου, ο κ. Τσίπρας αναρωτιόταν «πού είναι το μνημόνιο του 2016», ενώ ο κ. Καμμένος επαναλαμβάνει πως όλα όσα συμβαίνουν σήμερα είναι συμφωνημένα και ψηφισμένα από το καλοκαίρι του 2015. Ουδέν ψευδέστερον – αν και τα ψέματά τους δεν έχουν πάτο.
Το «τυράκι» για νέα μέτρα είναι πάντα το χρέος.
Έτσι, στο Eurogroup της 24ης Μαΐου 2016 – όπου αποφασίστηκαν κόφτης («μηχανισμό έκτακτης ανάγκης» τον ονόμασαν), υπερταμείο και ξένα funds – ελήφθησαν οι αποφάσεις για το χρέος.
Αποφασίστηκε τότε ότι οι συνολικές δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους θα πρέπει να παραμένουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την μεσοπρόθεσμη περίοδο και μετά το πρόγραμμα, και κάτω από το 20% του ΑΕΠ, έπειτα.
Τότε, είχαν πανηγυρίσει ότι έλυσαν το θέμα του χρέους, καθώς η Ελλάδα «μειώνει αποφασιστικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια».
Πανηγύριζαν επίσης ότι «ρυθμίζεται άμεσα το θέμα του χρέους με μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δημιουργείται έτσι ένας σαφής οδικός χάρτης που θα εξομαλύνει τις συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία. Και το σημαντικότερο: Ο οδικός χάρτης αρχίζει και τελειώνει εντός του προγράμματος χωρίς να παρατείνει την αβεβαιότητα για μετά».
Αυτά έλεγαν τότε. Μιλούσαν για σαφή «οδικό χάρτη». Τώρα, μιλούν για «καθαρό διάδρομο» – από βαφτίσια άλλο τίποτε. […]
Τότε, λοιπόν, μας είχαν ανακοινώσει αυτόν τον «οδικό χάρτη», ως εξής:
-Βραχυπρόθεσμα μέτρα με εξομάλυνση των πληρωμών τόκων, μείωση επιτοκίων σε συγκεκριμένο κομμάτι του χρέους και σταθεροποίηση των επιτοκίων, προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων του ESM. Δηλαδή δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαχείρισης του χρέους.
-Μεσοπρόθεσμα μέτρα, με μερική εξόφληση των υφιστάμενων δανείων προς την Ελλάδα με την ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM με σκοπό να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων και να επεκταθούν οι διάρκειες, χρήση των κερδών του 2014 από τον ESM και αποκατάσταση της μεταφοράς των κερδών από τα ομόλογα των προγραμμάτων ANFA και SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017) προς τον ESM για τη μείωση των μελλοντικών ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών και κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου που σχετίζεται με την επαναγορά χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος για το 2018. Σύμφωνα με αυτήν την πρόνοια, τα μεσοπρόθεσμα θα εφαρμοστούν «εφόσον καταστεί αναγκαίο και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα» (όπως αναφερόταν) στο τέλος του προγράμματος.
-Μακροπρόθεσμα μέτρα, βάσει των οποίων συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του προγράμματος του ESM για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για πρόσθετα μέτρα που θα εφαρμοστούν «εφόσον καταστεί αναγκαίο και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα», ώστε να διασφαλιστεί πως «οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε ένα βιώσιμο δρόμο».
Βάσει όλων αυτών μας είχαν περιχαρείς ανακοινώσει ότι οι «συμφωνηθείσες παρεμβάσεις για το χρέος επιτυγχάνουν την έξοδο στις αγορές» και «εξασφαλίζουν για μακρύ χρονικό διάστημα, την χρηματοδότηση της οικονομίας, υπό πολύ ευνοϊκούς όρους». Και πάντως υπήρχε συγκεκριμένος οδικός χάρτης.
Άρα, είχαμε… νικήσει!
Στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου 2016, είχαμε… ξανανικήσει!
Τότε ήταν που η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει σε μέτρα για μετά το τέλος του προγράμματος. Οπότε χρειαζόταν ξανά το «τυράκι» του χρέους (που υποτίθεται ότι η πορεία είχε συμφωνηθεί από τον Μάιο του 2016).
Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, το Eurogroup ενέκρινε όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή:
-Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF βάσει των υφιστάμενων μέσων σταθμισμένων ωριμάνσεων που φθάνουν τα 32,5 έτη.
-Την επιβολή ορίου στην άρση του επιτοκιακού περιθωρίου που αφορά την εξαγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017 στις 200 μονάδες βάσης.
-Τη χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM/EFSF ανάλογα με την κατάσταση των αγορών για την μείωση του ρίσκου των επιτοκίων χωρίς την επιβολή επιπρόσθετου κόστους στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα. Το μέτρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσω: α)της ανταλλαγής τίτλων του ESM/EFSF που στηρίζουν τα δάνεια για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα β)το swap επιτοκίων του ESM για τον περιορισμό του ρίσκου από υψηλότερα επιτόκια στις αγορές γ)την εισαγωγή αντίστοιχης χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις στην Ελλάδα υπό το τρέχον πρόγραμμα.
Μάλιστα, είχε δοθεί στη δημοσιότητα και συγκεκριμένη ανάλυση εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος.
Και στις 23 Ιανουαρίου 2017, είχαμε… ξανανικήσει!
Διότι τότε, τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκριναν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM.
Εκείνη την ημέρα εκδόθηκε και διθυραμβικό δελτίο Τύπου από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού: «Σε αντίθεση με τις προσδοκίες αλλά και την ακατάσχετη καταστροφολογία τους, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ενέκρινε σήμερα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος, τα οποία θα μειώσουν το δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060.
1) Ανταλλαγή ομολόγων
2) Swaps Επιτοκίων
3) Προσαρμογή χρηματοδότησης»
Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) με ένα κείμενο ερωτήσεων – απαντήσεων που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους καθώς και στο πλαίσιο για την υλοποίηση πρόσθετων μέτρων – μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.
Στην ερώτηση αν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους στο μέλλον, ο ESM απαντούσε: «Στην ανακοίνωσή του στις 25 Μαΐου 2016, το Eurogroup σημείωσε επίσης ένα πιθανό δεύτερο σύνολο μέτρων, εάν αυτό χρειασθεί, μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος του ESM από την Ελλάδα. Αυτά αποκαλούνται μεσοπρόθεσμα μέτρα. Για τη μακροπρόθεσμη διάρκεια, το Eurogroup συμφώνησε σε έναν μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους στην περίπτωση που υλοποιηθεί ένα πιο δυσμενές οικονομικό σενάριο στη χώρα».
Στην ερώτηση για το ποιες θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους, η απάντηση έχει ως εξής: «Το Eurogroup έχει αποκλείσει ονομαστικά κουρέματα. Αποφάσισε, επιπλέον, ότι τα μέτρα πρέπει: να διευκολύνουν την πρόσβαση της Ελλάδας στην αγορά για την αντικατάσταση χρέους που κατέχουν δημόσιοι φορείς από χρέος που θα έχουν ιδιώτες, να εξομαλύνουν το προφίλ αποπληρωμών, να δίνουν κίνητρα για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας (και μετά το τέλος του προγράμματος του ESM) και να διασφαλίσουν ευελιξία για την προσαρμογή στις αβέβαιες εξελίξεις αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη και τα επιτόκια στο μέλλον»… […]

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Ελλάδα

Go to Top